Tisztesek: nemzetőr őrvezető, nemzetőr tizedes, nemzetőr szakaszvezető
Tiszthelyettesek: nemzetőr őrmester, nemzetőr törzsőrmester, nemzetőr főtörzsőrmester
Zászlósok: nemzetőr zászlós, nemzetőr törzszászlós, nemzetőr főtörzszászlós
Tisztek: nemzetőr hadnagy, nemzetőr főhadnagy, nemzetőr százados
Főtisztek: nemzetőr őrnagy, nemzetőr alezredes, nemzetőr ezredes
Tábornokok: nemzetőr dandártábornok, nemzetőr vezérőrnagy, nemzetőr altábornagy