2020. december 10-én mély részvét mellett búcsúztattuk és kísértük utolsó útjára a november 27-én elhunyt Dr. Jámbor Attila nemzetőr vezérőrnagy Urat.

“Amilyen hosszú volt az út,

annyi szépet rejt a múlt!…

Az ember a múltba

ezerszer visszanéz,

könnyűnek látszik a búcsúzás.

De búcsúzni mindig nehéz.”

(Bódi Irén Az idő vonalán)

Dr. Jámbor Attila (1944. 02. 27. – 2020. 11. 27.) kivételesen gazdag életutat mondhat magáénak. Mint Dr. Földesi Péter Úr, a Széchenyi István Egyetem rektora búcsúztatójában elmondta bajtársunk több, mint 40 évet töltött el a műszaki felsőoktatásban és az Egyetemen az informatikai és számítástechnikai képzés tervezésében, megszervezésében, majd művelésében oroszlánszerepet vállalt haláláig. Családszerető, családjáért minden áldozatot vállaló ember volt, a Nemzetőrség egyik alapítóját tiszteljük személyében, közel 10 évig tagja volt Szövetségünk Elnökségének. A Megyei Kézilabda Szövetség egyik alelnökeként meghatározó szerepet vállalt Győr és a megye kézilabdasportjának a fejlesztéséért. Emlékét megőrizzük, a családdal osztozunk gyászukban. Dr. Jámbor Attila nemzetőr vezérőrnagy bajtársunkat példaként állítjuk a egész Magyar Nemzetőrség állománya elé! Temetésén csapatzászlónkkal és díszőrséggel búcsúztunk Tőle!

A fényképekért köszönet illeti vitéz Peterdy Györgyöt.