137/A.404 Jogosulatlan címhasználat

183/A. § *  (1) Aki mások előtt őt meg nem illető címet használ, illetve kitüntetést vagy egyenruhát jogosulatlanul visel, szabálysértést követ el.

(2) Aki közterületen, mások előtt

a) a rendvédelmi szervek, illetve a Magyar Honvédség rendszeresített egyenruháját, azonosításra szolgáló jelvényét, ezek megtévesztésre alkalmas utánzatát jogosulatlanul viseli, továbbá az e szervekre utaló feliratot, matricát ruháján vagy járművén jogosulatlanul feltüntet,

b) a vöröskereszt-mozgalomhoz tartozó vagy más humanitárius, illetve egészségügyi szervezetek jelvényeit jogosulatlanul használja, továbbá az e szervekre utaló feliratot, matricát ruháján vagy járművén jogosulatlanul feltüntet,

szabálysértést követ el. (3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.

Ez vonatkozik arra is, aki levédett Nemzetőr egyenruhát és jelzést jogosulatlanul visel!

A Szövetség tagja (tagszervezete) tagságának joga a Szövetség egyenruhájának, rendszeresített felszerelési tárgyainak, jelzéseinek, díszítéseinek, ékítményeinek viselése a Közgyűlés által elfogadott szabályzatok alapján az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén, ha:

            a./ nemzetőr fogadalmat tett, állománytáblázatban, beosztással és feladattal rendelkezik,

            b./ nemzetőr kiképzésben részesült (alap, közép, vagy felsőfokú),

            c./ szolgálati beosztásának megfelelő szakmai képzésben részesült,

            d./ folyamatos tevékenységi igazolással rendelkezik,

            e./ természetes személyként egyénileg tagja az MNOSZ valamely            tagszervezetének,

            f./ A szövetség védjegyoltalommal védett egyenruháját és annak ékítményeit csak a MNOSZ központilag regisztrált és érvényes személyre szóló MNOSZ tagsági igazolvánnyal rendelkező tagok viselhetik.