2021. október 25-én elnökségi ülés keretében adtuk át Triesz Péter nemzetőr alezredes Úrnak előléptetését tartalmazó okmányt, mely szerint 2021. október 23-án Triesz Péter nemzetőr alezredes Urat a megyei szervezet Elnökségének javaslata alapján Dr. lovag Dohány András nemzetőr altábornagy, a Magyar Nemzetőrség országos parancsnoka a Magyar Nemzetőrség érdekében végzett áldozatos és kiemelkedően példamutató munkája alapján nemzetőr ezredessé előlépteti. Munkájához sok sikert, jó erőt és egészséget kívánunk!