II. János Pál pápa kezdeményezésére 1993-tól február 11.:

A BETEGEK VILÁGNAPJA

1858-ban ezen a napon jelent meg a Szűzanya Soubirous Bernadett 14 éves francia lánynak Lourdesban, majd február 15-én a sziklabarlangban csodatevő forrás fakadt.

A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését.”

2023. február 11-én a Győri Szent Imre Plébánia és az „Egészséges Nemzedékért” közhasznú alapítvány meghívására nagyszámú anyaországi és felvidéki hívek jelenlétében ünnepeltük meg a jubileumi 30-dik évben a Betegek Világnapját. A rendezvény fővédnöke Széles Sándor vármegyei főispán Úr volt, aki Pergel Elza alpolgármester Asszonnyal együtt jelenlétével is megtisztelte a rendezvényt. A rendezvény védnöke volt Dr. Balázs Mihály vármegyei kollegiális vezető háziorvos, aki szintén megtisztelte jelenlétével a rendezvényt. Jelen volt Kara Ákos országgyűlési képviselő Úr is, valamint több civil szervezet képviselője: Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szövetség, Szent László Határőr Hagyományőrző Egyesület, Szent Lázár Lovagrend.

Bevezető köszöntőt mondott Prof. Dr. habil. Schmidt Péter alapítványi elnök, egyetemi magántanár, az orvostudomány kandidátusa.

Az ünnepi szentmise főcelebránsa Dr. Balázs Tamás plébános volt, szentbeszédet mondott Mons. Szakál László János plébános a felvidéki Alistálból. Orgonán közreműködött Soós Gábor orgonaművész. A szentmise keretében 21 jelentkezett hívő számára kiszolgáltatásra került a betegek szentsége. A szentmisét követően nagysikerű hangversenyt adott a Collegium Musicum Comaromiensis nemzetközi kamarazenekar, művészeti vezetőjük Dr. Sebők Zoltán főorvos – Révkomáromból. A rendezvény agapéval zárult.

Köszönet a szervezők áldozatos előkészítő munkájáért, elsősorban dáma Korompáky Máriának, de köszönjük a rendezvény támogatását Lady dr. Czellárik Mária főorvosasszonynak, ki férjével együtt a felvidéki Vágsellyéről látogattak el a rendezvényre.

A Magyar Nemzetőrséget Sir dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy, elnök-parancsnok vezetésével delegáció képviselte, melyben helyet kapott Bede Tamás nemzetőr dandártábornok, ügyvezető elnök, Gerendi Attila nemzetőr dandártábornok, alelnök és dr. Füves Sándor nemzetőr dandártábornok és dr. Németh József nemzetőr alezredes. Köszönet a fényképeket készítő vitéz Peterdy Győrgy Nemzetes Úrnak.