Üdvözöljük a Magyar Nemzetőrség weblapján!

Csapatzászló szentelés 2005 évben.
A Komáromi Erődben Göncz Árpád elnök Úr, az első szabadon választott köztársasági elnök, adta át a Magyar Nemzetőrség csapatzászlóját, majd zászlószentelés következett. Az ünnepi műsort követően díszmenetben elvonultak a Nemzetőr csapatok a dísztribün előtt tisztelegve.
A Magyar Nemzetőrség csapatzászlója a Nemzetőreink jelképe, és egyben összetartó ereje.

A Nemzetőrség több, mint 170 éves szervezet. Először 1848-ban a tizenkét pont 5. pontja mondta ki a nemzetőrség megalakítását, mely a független magyar honvéd hadsereg magvát képezte. A hivatalos szervezés április utolsó harmadában kezdődött a nemzetőrségről szóló XII. törvénycikk alapján. Központi irányító szerve az ugyancsak akkor alakított Országos Nemzetőri Haditanács lett, amely közvetlenül gróf Batthyány Lajos miniszterelnök, a Nemzetőrség Országos főparancsnokának felügyelete alá tartozott.

Kővetkező alkalommal 1944. Kiskárán alakult újjá, majd 1955. október 31.-én Budapesten a Kilián laktanyában a Forradalmi Karhatalmi Bizottság alá tartozó Budapesti Karhatalmi Parancsnokság vezetésével Király Béla vezérőrnagy parancsnoksága alatt működött. Feladata volt a forradalom vívmányainak védelme, az állami valamint magántulajdon megőrzése és harc a külföldi agresszorral szemben.

Napjainkban, a nemzetőrség feladata nem változott csak adaptálni kell a demokratikus független Magyarország jelenlegi viszonyaira. Célja az állampolgárok hazaszeretetre nevelése és a hagyományőrzés, az állami és a polgári értékek védelme széleskörű társadalmi összefogással, a haderőreform segítése, valamint a NATO kompatibilitás elősegítése.

Kormányzati és társadalmi igény lépett fel, hogy a hazánkban működő Nemzetőr szervezeteket egységesíteni, tömöríteni kell és az országos vezetősége alakuljon meg. 1996-ban megalakult, a Nemzetőr Szervezetek Országos elnöksége és 4 alapító szervezet 2000-ben létrehozta a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségét, amely először erősítette meg, hogy történelmi főparancsnokunk Király Béla nyá. vezérőrnagy jóváhagyása és elismerése alapján működik.