2022. június 4-én a gyalázatos trianoni békediktátum 102-dik évfordulóján Komáromban az Endresz Csoport Egyesület kezdeményezésére, több Észak- és Dél-Komáromi civil szervezet támogatásával megemlékezés kezdődött, melynek nyitányaként Észak-Komáromban a Trianoni-gyűrű emlékműnél a megjelent nagy számú tömeg Bán Mór regényíró emlékbeszédének meghallgatása után 102 fáklyával és helységtáblákkal átvonult az összekötő hídon Dél-Komáromba, ahol a Főtéren a Polgármesteri Hivatal előtt folytatódott az ünnepi megemlékezés. Aktuálpolitikától mentes ünnepi beszédet mondott Prof. Dr. habil. Szakály Sándor, a VERITAS Történelemkutató Intézet és Levéltár főigazgatója, Széchenyi-díjas történész, majd Boráros Imre Kossuth-díjas színművész és Dráfi Mátyás Jászai Mari-díjas színművész Trianonnal kapcsolatos szavalatait hallgatta meg a téren megjelent hatalmas tömeg. Ezt követően került sor a Polgármesteri Hivatal főbejáratánál elhelyezett emléktábla leleplezésére, melyet az 1938. november 6-án vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó Úr vezetésével a Felvidékre való bevonulás első évfordulóján avattak fel, de 1945-ben a tábla eltűnt és fényképek alapján rekonstruálva Csák Attila szobrászművész alkotta újra meg. Megkoszorúzásra került a rendezvény közben a tér közepén található hősi emlékmű és maga az emléktábla is. A rendezvényt követően a résztvevők a Kárpátia Együttes koncertjét hallgathatták meg. A rendezvényen a Magyar Nemzetőrség és a Horthy Miklós Társaság nevében koszorúzott Dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy, országos parancsnokhelyettes, a Horthy Miklós Társaság országos választmányának tagja, valamint vitéz nemes Zetényi-Csukás Ferenc, a Horthy Miklós Társaság tiszteletbeli elnöke, vitéz Hegedűs Lóránt, a Horthy Miklós Társaság elnöke, valamint vitéz Horthy Éva Asszony, a Horthy család képviseletében. Megtisztelte jelenlétével a rendezvényt a Horthy Miklós Társaság több tagja, többek között Gerendi Attila nemzetőr dandártábornok, vitéz Szentgyörgyi Dezső, valamint vitéz Németh Zsigmond óceánrepülő.

Köszönet a fotókat készítő Fehér Erika Asszonynak! Köszönet a szervezőknek, személy szerint Arlett Tamás Úrnak, az Endresz Csoport Egyesület elnökének, valamint Nagy Miklós Úrnak, az Endresz Csoport Egyesület alelnökének!