Kedves Barátaink! Szomorúan tudatjuk veletek, hogy Édesapánk a kora délelőtti órákban csendben távozott közülünk. A temetésről később tájékoztatunk titeket!

Viktor, Zsolt

Dear friends! We are saddened to inform you that our Father passed away quietly in the early hours of the morning. We will inform you about the funeral later!

Viktor and Zsolt

2022. 11. 14.

Kedves rokonok, barátok, ismerősök!

Drága Édesapánk, Palczer Lajos végső búcsúztatására 2022. november 26-án, 10.00 órakor kerül sor. Édesapánkat a rácalmási temetőben kísérjük el utolsó útjára.

Kedves Családtagok, Barátok, Bajtársak!

Búcsúzni és megemlékezni gyűltünk ma össze mélyen tisztelt Bajtársunk, Tábornokunk sírjánál.

Arany János Nemzetőr- dala méltón tükrözi Vitéz Palczer Lajos dandártábornok Úr életútját.

 „Süvegemen nemzetiszín rózsa,

Ajakamon édes babám csókja;

Ne félj babám, nem megyek világra:

Nemzetemnek vagyok katonája.

Nem kerestek engemet kötéllel;

Zászló alá magam csaptam én fel:

Szülőanyám, te szép Magyarország,

Hogyne lennék holtig igaz Hozzád!

Nem is adtam a lelkemet bérbe;

Négy garajcár úgyse sokat érne;

Van nekem még öt-hat garajcárom…

Azt is, ha kell, hazámnak ajánlom.

Holtáig hű maradt Családjához, Menyasszonyához, Barátaihoz, Bajtársaihoz, Nemzetéhez.

Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége Fejér megyei Egységével számtalan helyen helyt állt, segített a bajba jutottakon.

  • 2013-ban a Duna Kisapostagi szakaszán árvízi védekezésben
  • 2014-ben ismételten a Kisapostagi felhőszakadás során megindult iszap által okozott károk helyreállításába

Szívügyének tekintette a fogyatékkal élők segítését, egészséges fiatalok érzékenyítését. Szép példa erre a két Gyermeknapi részvétel a dunaújvárosi Duna-parton a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesülettel karöltve. 

  • 2021-ben ajándékgyűjtést szervezett karácsonyra a rászoruló gyerekeknek
  • 2022-ben ötletgazdája a dunaújvárosi Hétszínvirág Bölcsőde számára télapó csomagok összeállításának

Szorgalmazta, hogy a Nemzetőrség feladatai közé a katasztrófavédelem is bekerülhessen.

Baracsi Önkéntes Tűzoltósággal kötött egyezmény alapján több Nemzetőr is elvégezhette a 40 órás tűzoltó tanfolyamot.

Polgárőrséggel karöltve biztosítási feladatokat is ellátott :

  • Baracs-Kisapostag területén Repülőnap
  • Falunap
  • Halottak napja környékén temető

A Nemzetőr hagyományokat mélységesen tisztelte és szeretettel adta át fiatal Bajtársainak.

Részt vett számos Nemzeti Ünnepen (március 15., Hősök Napja, illetve október 23.) koszorúzáson mind Dunaújvárosban, mind Kisapostagon.

Vezetésével felkutathattuk és ápolhattuk Kisapostag és környékén hősi halált halt katonák síremlékeit.

Keszei István idézettel,nehéz szívvel búcsúzik Egységed

Teljes lényeddé

„A mélybe csak a tested merült el,

Csak Ő tűnt el a föld alatt

De lényed lényege ezer elé szóródva is közöttünk maradt.”

2000-ben részt vett a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége létrehozásában, alapító tagja volt. Azóta töretlen hite a Nemzetőrségben megerősítette, hogy nem érdemtelenül végezte odaadó munkáját. Összetartotta Fejér megyei Nemzetőrséget, számos rendezvényre szervezte a kis Csapatot.

Búcsúzik Tőled a Nemzetőrség teljes személyi állománya és a parancsnokság! Emlékedet megőrizzük! Részvétünket fejezzük ki a Családjának!

Nyugodjál békében!

A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége parancsnoka vitéz Palczer Lajos nemzetőr vezérőrnagy urat posztumusz nemzetőr altábornaggyá előléptette.