Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Kiss Géza nemzetőr vezérőrnagy bajtársunk 2021. december 12-én Covid fertőzés következményeként elhunyt. A Szövetséghez 2010-ben csatlakozott, az Ellenőrző Bizottság elnöke volt. Aktívan kivette részét a katonai hagyományőrzésből és szinte valamennyi programunk résztvevőjeként. Zrínyi Miklós Katonai Akadémiát végzett. Hivatásos katonai szolgálatának helyszínei – Budapest, Tata, Győr, Székesfehérvár, Szombathely, majd 1986 és 1996 között BM polgári védelemben Komáromban tevékenykedett. Honvéd ezredes rendfokozatban vonult nyugállományba. Győrben a Fegyveres Erők és Testületek Nyugállományú Klubját elnökölte és szervezte sikeresen, melyet a „BEOSZ Pajzs” kitüntetéssel ismert el a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége. Honvédelmi munkáját számos kitüntetéssel ismerték el: Szolgálati Érdemérem 10-15-20-25 fokozatai, Haza Szolgálatáért Bronz és Arany fokozata, Honvédelemért Kitüntető Cím Ezüst fokozata kitüntetéseket nyerte el. A Magyar Nemzetőrség részéről 2016-ban a „Dicsőséges 56-ért Érdemrend az Arany Csillaggal” kitüntetést kapta 70-dik születésnapja alkalmából. Megkapta a 10 éves Szolgálati Érdemjelet és nemrégen a 15 éves Jubileumi Emlékérmet. Nyugodt, barátságos, jóindulatú egyénisége népszerű volt bajtársaink körében.

2021. december 22-én elbúcsúztattuk és végső nyughelyére kísérve megadtuk Kiss Géza nemzetőr vezérőrnagy bajtársunknak a végső tisztességet Győrben, a Nádorvárosi Köztemetőben. Szeretve tisztelt bajtársunk személyében az Ellenőrző Bizottság elnöke távozott körünkből, ki elévülhetetlen érdemeket szerzett a katonai hagyományőrzés területén. Közvetlen, nyugodt, derűs egyénisége hiányozni fog! Emlékét megőrizzük! Nyugodjon békében!