2022. február 25-én a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapján Farádon az evangélikus temetőben koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottunk az 1953-ban Csornán meggyilkolt és a farádi temetőben titokban elföldelt 3 ismeretlen áldozat emlékét megörökítő kopjafánál. A megemlékezésről a Kisalföld c. napilap tudósítást közölt, melyet alábbiakban idézünk.

Farádon két emlékhelye is van a kommunista diktatúra áldozatainak. A községháza oldalán táblába vésték azoknak az ártatlan helybelieknek a nevét, akiket 1957 tavaszán véresre vertek az ÁVH emberei az 1956-os forradalomban való részvételük, illetve a falu népének megfélemlítése miatt. A másik emlékhely az evangélikus temetőben van. Három ismeretlen ember sírja, akiket 1953-ban az ÁVH emberei öltek meg és földeltek el. 

Pénteken, a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapján mindkét helyszínen koszorúzást tartottak a farádi önkormányzat, illetve a Magyar Nemzetőrség Török István Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségének szervezésében. A községházánál történteket Szalai Zoltán polgármester mondta el. Eszerint 1957. április 27-én teherautón ÁVH-sok és velük bányászok érkeztek a településre teherautóval. A birtokukban lévő névsorban szereplőket összeszedték és a rendőrség épületében vitték. Köztük olyanokat, akik részt vettek az 1956-os őszi eseményekben, de „ártatlanokat” is, akik nem voltak tevékeny részesei a forradalomnak. „Elég volt, ha valakit feljelentettek ok nélkül. Véresre verték és elengedték szerencsétleneket, tehát a megfélemlítés volt az akció célja.” Az emléktáblát a történtek 50. évfordulóján állították. 

A megemlékezés az evangélikus temetőben folytatódott. A három ismeretlen áldozat sírjánál dr. Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy, parancsnok mondott beszédet. Felidézte, hogy 2012-ben milyen körülmények között találtak rá a jeltelen sírra. Hogyan próbálták szemtanúk visszaemlékezései alapján rekonstruálni a történteket és miként exhumálták végül a holttesteket. Személyazonosságukat nem sikerült megállapítani, azt azonban a vizsgálatok igazolták, hogy egy nő és két férfi nyugodott a farádi sírban, és azt is, hogy erőszakos halált haltak. A nővel például fejlövés végzett. Kiderült, hogy Csornán, az ÁVH-laktanyában gyilkolták meg őket. „Az eseményekről a farádiak tudtak, de hallgattak. Nem mertek beszélni. Az azonban jellemző, hogy a temetőnek azon a részén, ahol a sír volt, noha semmi nem jelezte, nem temetkeztek azóta sem. Azaz tiszteletben tartották és tartják az ismeretlenek nyughelyét. Sőt, egy-egy szál virágot titokban tettek a hantokra” – fogalmazott. A végtisztességet 2013-ban kapták meg az elhunytak.  – Sokakra mért a sors szenvedést hazánkban. Emlékezzünk a névtelen hősökre, akik szenvedtek magyarságukért, a hazáért. Valahol a farádi névtelen áldozatokat is várták, és hozzátartozóik azóta sem tudják, hol végezték. Nyugodjanak békében! – zárta gondolatait dr. Czapáry-Martincsevics András.