2022. május elseje, mint minden évben Komáromban talált minket, ahol az Észak-Komáromi Katolikus Temetőben leróttuk kegyeletünket az 1919. május 1-én a cseh légionáriusok által brutálisan legyilkolt és a temető tömegsírjában eltemetett 102 magyar hős emléke előtt, képviselve a Magyar Nemzetőrség “Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetségét és a Horthy Miklós Társaságot. Ezt megelőzően elhelyeztük koszorúnkat a híd déli bejáratánál található emléktáblánál is! Az 1919. május elsején a csehek által brutálisan legyilkolt magyar hősökről a megemlékezés az Északi vasúti összekötő híd déli hídfőjénél állított emlékműveknél folytatódott.