Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték vitéz lovag Dr. Horváth Ede nőr. altábornagy 2021. március 21.-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetéséről a Családja később intézkedik.

Őszinte részvétünk a Családjának! Nyugodjon Békében!

                                                                                                              Magyar Nemzetőrség Parancsnoksága.

Vitéz lovag Dr. Horváth Ede nemzetőr altábornagy a Budapest és Pest megyei Nemzetőr Régió elnök-parancsnoka, Országos elnök-parancsnok helyettes, valamint a Honvédelmi és Lövész Szakszolgálat Parancsnoka a Nemzetőrség tevékeny, kiváló vezetője volt. Részt vett a Magyar Nemzetőrség megalakításában. 2005-ben a Csapatzászló adományozás vezénylő parancsnoka volt. A MNOSZ rendezvényein mindig vezető szerepet vállalt, legyen az lövészet, járőrverseny és ünnepi állománygyűlés. Áldozatos munkája eredményeként egy jól működő, összetartó Nemzetőr egységet hagyott hátra. Köszönjük a munkáját és példamutatását!

                                                                                                              Magyar Nemzetőrség Parancsnoksága.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA