2021. augusztus 28-án a Sopron melletti Ágfalván a dicsőséges első Ágfalvi csata 100-dik évfordulóján több száz résztvevő előtt katonai és nemzetőr tiszteletadás mellett az ágfalvi csatában hősi halált halt Baracsi László emlékművénél koszorúzással egybekötött megemlékezés volt. A Héjjas Iván, Prónay Pál, Franczia-Kiss Mihály, Maderspach Viktor és Kaszala Károly által vezetett Rongyos Gárda a díszmenetben Sopronba bevonulni szándékozó osztrák erőket, áldozatokat is követelő tűzharcban megállította és visszavetette. A nyugat-magyarországi felkelés során a Rongyos Gárda által aratott sorozatos győzelmek nyomán írták ki a soproni népszavazást, amelynek eredményeképpen Sopron a Magyar Királyság része maradt.

Az ünnepségen Pék Zsuzsánna polgármester Asszony mondott beszédet. A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége részéről lovag Polyák József nemzetőr altábornagy tiszteletbeli elnök koszorúzott. A Magyar Nemzetőrség “Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége, valamint a Horthy Miklós Társaság képviseletében Dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy, elnök-parancsnok, országos parancsnok helyettese, Gerendi Attila nemzetőr dandártábornok, alelnök, valamint Sándorfi Ferenc nemzetőr törzszászlós koszorúztak. Ezt követően a résztvevők átvonultak a temetőbe Baracsi László nemrég felújított síremlékéhez, ahol a sírhely felszentelését követően Dr. vitéz ifj. Sarkadi Sándor történész mondott nagyhatású emlékbeszédet, majd a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit. Ezt követően a programot az Ágfalvi Panzióban filmvetítés és kötetlen beszélgetés zárta. Köszönet a fényképeket készítő Czapáry-Nagy Júliának!