MAGYAR NEMZETŐRÖK

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

3535 MISKOLC, ELŐHEGY u. 114.

MEGHÍVÓ

Tisztelt Megyei Nemzetőr Vezetők, Elnök Urak!

Értesítem, hogy a 2020. december 12.-ére tervezett a veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt elmaradt közgyűlést

2021. június 27.-én Vasárnap 14:00 órakor tartja.

Határozatképtelenség esetén 15:00 óra az újra összehívott közgyűlés időpontja. A helyszín és a napirendi pontok változatlanok.

Helye: 6000 Kecskemét, Felsőcsalános 54. Nemzetőr iroda.

A közgyűlésre tisztelettel meghívom, megjelenésére és közreműködésére számítunk.

Napirend előtti felszólalások.

Napirendi pontok:

1./ A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása. Levezető elnök.

2./ Az Alapszabály módosítására javaslat, hozzászólások. Elfogadásról határozathozatal.

3./ Elnökségi beszámoló 2019-20 évi tevékenységéről. Pénzügyi beszámoló és mérleg ismertetése.

4./ Az Ellenőrző bizottság beszámolója a 2019-20 évi tevékenységéről.

5./ Hozzászólások és határozathozatal a 3-4 napirendi pontokról.

6./ Javaslat a 2020.-21 évi feladatokra, a Szövetség költségvetésére.

7./ Polgári Bank Zrt-nél vezetett MNOSZ 61200429-10001875 bankszámla zárolással kapcsolatos feladatok, határozathozatal a jelenlegi bankszámlaszám felmondásáról és új bankszámla nyitásáról.

8./ A jelölő bizottság beszámolója, javaslat a Szövetség új tisztségviselőire.

9./ A Szövetség tisztségviselőinek megválasztása. Határozathozatal.

Határozatképtelenség esetén az Alapszabály VI. fejezet 23. pontja alapján kell eljárni.

A megismételt közgyűlés a tagok egyszerű többsége (50 % + 1 tag) személyes jelenléte esetén határozatképes, mely tényre a meghívóban utalni kell, így a tagok távolmaradásuk jogkövetkezményeinek ismeretében dönthetnek a részvételük kérdésében is.

Miskolc, 2021. június 18.

Dr. Dohány András

elnök