Dr. vitéz Práznovszky Miklós, a Nobilitas Carpathiae országos elnöke ünnepi beszédet mondott 2020. március 9-én, Érsekújváron, gróf Esterházy János, Isten szolgája lelki üdvéért bemutatott engesztelő szentmise és megemlékezés keretén belül. A szentmisén és az azt követően gróf Esterházy János emléktáblájánál az emlékmécses gyújtásán a Magyar Nemzetőrség “Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége képviseletében résztvettek Dr. v.l. Czapáry-Martincsevics András nemzetőr vezérőrnagy, elnök-parancsnok, valamint Bede Tamás nemzetőr dandártábornok, ügyvezető elnök és Sándorfi Ferenc nemzetőr zászlós.