Emlékezzünk!

Ma 10 éve, hogy 2009.07.04-én 97 éves korában elhunyt Dr. Király Béla nyugállományú vezérezredes, aki 1956-ban a Nemzetőrség főparancsnoka volt.

2009.július 23-án, végakarata szerint Nagy Imre egykori miniszterelnök nyughelyének közelében, a rákoskeresztúri új temető 300-as parcellájában helyezték örök nyugalomra a XX. század nagyformátumú személyiségét, a Nemzetőrség történelmi főparancsnokát, hadtörténészt, politikust, a MTA külső tagját. Utolsó útjára elkísérték a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségének elnöksége és tagszervezeteinek parancsnokai.

1912.április 14-én született Kaposvárott. 1935-ben végzett a Ludovika akadémián. Csapattisztként szolgált, 1942-ben elvégezte a Honvédelmi Akadémiát és vezérkari tiszt lett. A II.Világháború után 1949-ben a gyalogság parancsnoka lett. 1950-ben a Honvéd Akadémia parancsnoka lett, vezérőrnaggyá előléptették. 1951-ben koncepciós perben halálra ítélték, majd életfogytiglani börtönre ítélték. 1956 októberében kiszabadult és reaktiválták, Budapest városparancsnoka, a Nemzetőrség főparancsnoka valamint a Forradalmi Karhatalmi Bizottság elnöke lett. Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc bukása után Ausztriába, majd az USA-ba emigrált. Amerikában hadtörténetet tanított a Brooklyn College doktori fakultásán, angol nyelvű sorozatok kiadásával a magyar történelem nemzetközi megismertetésén dolgozott.

1989-ben Nagy Imre temetésére hazatért, független parlamenti képviselőként az Országgyűlés Honvédelmi Bizottságának titkára, majd alelnöke lett. Örömmel üdvözölte a Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségének létrejöttét és a 2005. október 2-án avatott csapatzászlónkra szalagot adományozott. 2006-ban megalapította az 1956-os Nemzetőrség Hagyományápoló tanácsát, melyet haláláig támogatott. 2008 májusában a meghatározó nemzetőr szervezetek egységesítésére kísérletet tett, de a magukat 56-os Nemzetőrségnek titulált szervezetek vezetői ebben nem voltak partnerek. A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetségével haláláig őszinte jó baráti viszonyt folytatott. 2008. június 15-én, mint a Nemzetőrség Történelmi Főparancsnoka tett írásos nyilatkozatában megerősítette, hogy az MNOSZ az 1956-os Szabadságharc Nemzetőrségének egyedüli letéteményese, melynek záró sora: Jelmondatuk szerint cselekszenek! ” Hagyományinkban van a jövőnk és a becsületünk!”

Emlékét örökre megőrizzük!

Dr. Dohány András János nőr. altbgy.

    az MNOSZ elnök-parancsnoka