2019. május 12-én hitelesített Szent Miklós ereklye érkezett Szatmárnémetibe, a Szent Miklós görögkatolikus templomba. A templom védőszentjének csontjai egyenesen az olaszországi Bari-ból származnak. Adományozója a Szatmárnémetiben született vitéz lovag nemes Kaiser Ernő székkapitány, az 56-os Nemzetőrség ezredese, ki az ereklye adományozásával az 1952-ben a kommunista pribékek által a templomból misézés közben elhurcolt, majd bebörtönzött későbbi apósa, Ulicsák Sándor görögkatolikus áldozópap emlékének kívánt adózni. Az ereklyének a szatmárnémeti templomnak odaítélésében külön köszönet illeti Dr. vitéz lovag nemes Tóthpál Tamást, a Szent György Lovagrend Budavári Faternitás Priorját és Dr. vitéz lovag Kovács Gábort. Az ereklyét átadó küldöttség tagjaként érkezett meg Szatmárnémetibe Sir Dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr vezérőrnagy, a Magyar Nemzetőrség „Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség elnök-parancsnoka, a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend (KMFAP) Autonóm Perjelségek Szövetsége lovag-nagytisztje. Az ereklyét és annak hitelesítő okiratát az adományozó, Kaiser Ernő ünnepélyes keretek között, a hálaadó szentmise előtt adta át a Szatmárnémeti Szent Miklós Görögkatolikus Egyházközség vezetőjének, Főtisztelendő Pallai Bélának. Így már két Szent Miklós ereklyét is őriz majd a templom. A nagy számban megjelent hívek a szentmise végén csókkal illették az ereklyét és átvették a különleges ünnepre készült emléklapot, melyen, mint az alábbi kathizmálion olvasható:
„A bölcs főpapot, az isteni ihletettségű Miklóst áhítattal magasztaljuk mindnyájan, mint bajainkban és gyötrelmeinkben Istentől rendelt buzgó segítőnket és közbenjárónkat, mert ő mindazokért esedezik az Úrhoz, kik isteni emlékét hittel megünneplik és éneklik.”
Főtisztelendő Pallai Béla köszöntésére adott válaszomban hangsúlyoztam a Magyar Nemzetőrség hagyományőrzésben és -ápolásban játszott szerepét, valamint a szatmárnémeti magyar görögkatolikus közösségnek szólóan kifejeztem jelenlétünk legfontosabb – összetartozást hordozó üzenetét.