Kerekes Norbert polgármester vezetésével egy kisebb delegáció kereste fel községünk Nagynyárád díszpolgárát, vitéz lovag oroszi Marton György nemzetőr altábornagyot – Gyuri bácsit -, és feleségét, Kati nénit.

Gyuri bácsit, 90. születésnapja alkalmából köszöntötték. A polgármesteri köszöntő és az emléklap átadása után az intézmények képviselői is gratuláltak az ünnepeltnek és verses köszöntők is elhangzottak. Ezt követően nyújtotta át Kerekes Norbert a jubilánsnak az Orbán Viktor üdvözletét közvetítő emléklapot. Gyuri bácsi meghatottan köszönte meg a látogatást és a jókívánságokat, és Kati nénivel megvendégelte a delegációt.

A Magyar Nemzetőrök Országos Szövetsége delegációja is meglátogatta vitéz lovag Oroszi Marton György nőr. altábornagy urat a Szövetség Örökös Tiszteletbeli elnök-parancsnokát. Megköszöntöttük altábornagy urat 90. születésnapja alkalmából és az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója alkalmából emléklapot adományozott az MNOSZ parancsnoksága. A delegáció tagjai: v. lg. Kovács János nőr. altábornagy úr, lg. Polyák József nőr. altábornagy úr, lovag Varga Gyula nőr. dandártábornok úr és felesége, Dr. Stephaich Béla nőr. ezredes úr, lovag Béda Pál nőr. ezredes úr és Bakos Tibor nőr. vezérőrnagy úr.