2022. november 11-én Győrben a Török István utcában található emlékműnél nagyszámú résztvevő jelenlétében koszorúzással egybekötött megemlékezés volt, amelyen Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Borsi Róbert önkormányzati képviselő emlékezett 1956. októberének győri forradalmáról és Török István forradalmi eseményekben játszott szerepéről. A megemlékezésen részt vettek Sárvárról Török István rokonai is, húgát, Rozáliát kísérve. Vitéz Büki Lajos nemzetőr vezérőrnagy, 5-os elítélt forradalmár, Török István harcostársa felidézte az 1956. október 26-án a városban lejátszódott eseményeket, amelyben Török István vezetésével, tárgyalókészségének köszönhetően a tömeg vértelenül elfoglalta az ÁVH Megyei Főosztályát és kiszabadította az ott fogva tartott politikai foglyokat. Török István novemberben a szovjet csapatok megszállása nyomán Ausztriába, majd az USA-ba emigrált. Erős honvágy gyötörte és sajnos elkövette azt a hibát, hogy elhitte a Kádár-kormány amnesztiát ígérő nyilatkozatait és 1957. októberében hazatért. Azonnal letartóztatták, majd koncepciós perben halálra ítélték és a győri forradalom mártírjaként 28 évesen 1958, december 2-án a győri börtönben kivégezték. Jeltelen sírjának felkutatása, majd megtalálása 1990. áprilisában Sopronkőhidán a rabtemetőben történhetett meg a rendszerváltást követően. Exhumálását követően újratemetése szülővárosában Sárváron történt meg 1991. április 12-én. A megemlékező beszédeket követően a Fekete István Általános Iskola diákjaitól hallottunk 1956. forradalmáról szóló verseket. Ezt követően koszorúzás következett. A Magyar Nemzetőrség “Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetség koszorúját Dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nemzetőr altábornagy, elnök-parancsnok és Gerendi Attila nemzetőr dandártábornok, alelnök helyezték el. Az ünnepségen üdvözölhettük Széles Sándor megyei főispán Urat is. Az ünnepséget követően az emblematikus helyszínen október 23-a alkalmából előléptetések átadására került sor a Szövetség érintett jelenlévő tagjai részére. Köszönet a fényképeket készítő vitéz Peterdy György nemzetes Úrnak!