2021. október 9-én Győrben, a Győri Városháza dísztermében került sor a Szövetség 15 éves jubileumát megünnepelni hivatott rendezvényre. A rendezvényen a Szövetség elnök-parancsnoka „Pillanatképek a Szövetség 15 évéről” címmel prezentáció keretében emlékezett meg a 15 év legfontosabb eseményeiről, programjairól.A rendezvényt a Miniszterelnökség Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatta. A prezentációt követően Diligens Tibor Úr, önkormányzati képviselő kért szót, aki a Polgármester Úr képviseletében Emléklapot és Győr 750 éves fennállásával feliratozott ajándékot adott át. Ezt követően Tóth Zoltán felvidéki költő által színdarabja előszavához írt “Nemzeti hitvallás” című írását olvasta fel, majd következett a 2021. évi “Magyarságért” díjak átadása. A Magyar Nemzetőrség “Török István” Győr-Moson-Sopron Megyei Szövetsége “Magyarságért” Díjat adományozott arra érdemes felvidéki és anyaországi személyiségeknek.

Elsőként Falath Zsuzsanna múzeológus, történész Úrhölgy részére került átadásra a kitüntetés. Laudációt mondott Mihályi Molnár László író, tanár Szepsiből. Idézve az adományozó okirat indoklását “elismerni kívánjuk a magyar identitás védelmét és a felvidéki magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra védelmét szolgáló tevékenységét. Egyben a kitüntetés átadásával erkölcsi elégtételt kívánunk Önnek szolgáltatni a magyarságának vállalása, muzeológusi munkája során elszenvedett diszkriminációért. “

Ezt követően Dunajszky Géza író, publicista, tanár Úr részére nyújtottuk át a “Magyarságért” kitüntetést, mely előtt Csáky Pál politikus, író mondott laudációt barátjáról. Idézve a kitüntetési okiratból “elismerni kívánjuk a felvidéki magyar történelem szomorú fejezeteinek a feltárása és az írásaiban, könyveiben rögzítése érdekében folytatott kitartó munkáját, amely egyben a magyar identitás védelmét és a felvidéki magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra védelmét szolgálja. “

Ezt követően Csáky Pál mérnök, politikus, író részére adtuk át a “Magyarságért” kitüntetést, miután Dunajszky Géza laudációja elhangzott. Idézve a kitüntetési okiratból “elismerni kívánjuk a magyar identitás védelmét és a felvidéki magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra védelmét szolgáló tevékenységét, valamint a felvidéki magyarság képviseletében folytatott eredményes képviseleti munkáját.”

Ezt követően Mihályi Molnár László költő, publicista, tanár Úr Szepsiből vehette át a “Magyarságért” kitüntetést, miután Tóth Zoltán laudációja elhangzott. Idézve a kitüntetési okirat indoklását “elismerni kívánjuk a magyar identitás védelmét és a felvidéki magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra védelmét szolgáló írói és eredményes kulturális szervezői tevékenységét.”

Végül Dr. Hetzmann Róbert jogász Úr, a Magyar Patrióták Közösségének elnöke vehette át a “Magyarságért” kitüntetést, kinek laudációját Dr. vitéz Czapáry-Martincsevics András nőr. altábornagy, patrióta mondta el. Idézve a kitüntetési okirat indoklását, “elismerni kívánjuk a magyar identitás védelmét és a Patrióták élén a Kárpát-medencei magyar megmaradást, a magyar nyelv és kultúra védelmét szolgáló eredményes tevékenységét. “

Szünet után Dunajszky Géza filmvetítéssel kísért előadását hallgatták meg a jelenlévők “Felszántott tömegsírok Felvidéken” címmel.

A rendezvény a Himnusz hangjaival kezdődött és a Szózat közös eléneklésével zárult.

Köszönet a képeket készítő vitéz Peterdy György Nemzetes Úrnak!