Tisztesek:

tts

őrvezető      tizedes   szakaszvezető

 

Tiszthelyettesek:

tth

őrmester törzsőrmester főtörzsőrmester

 

Zászlósok:

zls

zászlós   törzszászlós  főtörzszászlós

 

Tisztek:

tisztek

 hadnagy     főhadnagy    százados

 

Főtisztek:

fotiszt

 őrnagy       alezredes     ezredes

 

Tábornokok:

tabornok

dandártábornok  vezérőrnagy  altábornagy