1. június 20.-án végső búcsút vettünk doni veteránunktól Hegedűs Ferenc pc. őrmester, posztumusz nemzetőr százados Úrtól. Július elején ünnepelte volna 103 éves születésnapját. Temetése katonai tiszteletadással és katolikus egyházi szertartás szerint történt. Búcsú beszédet mondott Kenyeres Dénes nyá. ezredes a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Elnöke. A Magyar Nemzetőrség Parancsnoka történelmi érdemeiért, helytállásért és bajtársaiért tett hősiességéért posztumusz nemzetőr századossá léptette elő Hegedűs Ferenc nemzetőr hadnagyot. A Családnak őszinte részvétet kíván a Magyar Nemzetőrség teljes személyi állománya!

    Hegedűs Ferenc posztumusz nemzetőr százados élete: 1914. július 10.-én Endrődön született. 1937. október 5-én vonult be a magyar királyi I. Ferenc József Jászkun Honvéd Huszárezred II. huszárosztályához. Őrvezetőként végzett a tisztesiskolán, rövidesen pedig tizedessé léptették elő. 1940-ben jelentkezett a Jutasi Csapat-altisztképző Iskolára, ahol már páncélos kiképzést kapott. A végzés után, szakaszvezetőként a 2. lovasdandár páncélos-zászlóaljához helyezték, egy év múlva pedig előléptették őrmesternek. A háború során több ütközetben is részt vett, 1942 nyarán pedig az egységét a szovjet frontra, a Donhoz vezényelték. Miután a heves harcokban zászlóaljának több tisztje is hősi halált halt, Feri bácsi vette át az alegység vezetését. Helytállása elismeréseként rövidesen századparancsnok-helyettesnek nevezték ki – tizennyolc harckocsi és 220 katona tartozott az alárendeltségébe.  A háború végén angol hadifogságba esett, ahonnan 1946-ban tért haza. Először a Kecskeméti Konzervgyárban, majd a helyi Volánnál helyezkedett el. A közlekedési vállalatnál 1976-ig dolgozott, majd nyugdíjasként további 32 évet maradt munkaviszonyban.
    A kecskeméti Hegedüs őrmester – Feri bácsi, ahogy szinte mindenki szólította – állandó résztvevője volt az altisztavatásnak. Március elején tartott utoljára „rendhagyó történelemórát”, ahol háborús emlékeiről mesélt az MH Altiszti Akadémián, tanfolyamon és nappali tagozatos altisztképzésen részt vevőknek.

    Helytállásáért több kitüntetést is kapott: Felvidékért Emlékérem (1938); Erdélyért Emlékérem (1940). 1943-ban Horthy Miklós a Magyar Katonai Érdemrend bronz fokozatában részesítette. 1945 után előbb a konzervgyárban, majd a TEFU-nál dolgozott, mint sofőr. Nyugdíjas éveiben is aktív, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Kecskeméti Területi Szervezetének tagja volt. A Magyar Nemzetőrség Parancsnoksága 100. éves születésnapján Hegedűs Ferenc pc. őrmestert tiszteletbeli tagjává fogadta és kiemelkedő helytállásáért nemzetőr hadnaggyá nevezte ki, amire nagyon büszke volt.

    WP_20170620_003m WP_20170620_005m WP_20170620_007m WP_20170620_008m WP_20170620_009m WP_20170620_010m WP_20170620_011m WP_20170620_012m WP_20170620_013m WP_20170620_014m WP_20170620_016m WP_20170620_017m WP_20170620_018m